Drodzy Klienci !

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO  ujednolica  przepisy  dotyczące ochrony  danych osobowych w krajach  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i  precyzuje  zasady  informowania  o warunkach  przetwarzania takich danych przez firmy. 

iPlanet podjęło wszystkie niezbędna działania wynikające z przepisów prawa, włącznie z powołaniem Inspektora Ochrony Danych, ponieważ Ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych, jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów. Dzięki wdrożonym zabezpieczeniom tj. Politykom bezpieczeństwa, zapewniamy rozliczalność, poufność i integralność przetwarzanych przez Nas danych osobowych począwszy od otwarcia, skończywszy na zamknięciu zlecenia, w tym zapewniamy pełną ochronę w czasie udzielanego wsparcia serwisowego i po serwisowego.

W związku z powyższym informujemy, iż na Naszej stronie internetowej dostępny jest Regulamin, Polityka prywatności i procedury spełniające wymagania nowych przepisów oraz celu przetwarzania - zapewnienia odpowiedniej i należytej ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.

Administratorem danych osobowych jest firma APR Adam Jędraszek z siedzibą: biuro - Wsola ul. Warszawska 120, 26 – 660 Jedlińsk; salon – ul. Wernera 5/3, 26-600 Radom, telefon: 48 500 700 790, e-mail: odo@iplanet.com.pl NIP: 9482047274, REGON: 147411953 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iPlanetCare odo@iplanet.com.pl

Produkt dodany do porównania